• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Srpanj
1

POČETNA KONFERENCIJA VEZANA UZ OBNOVU OŠ NOVA RAČA

Nakon četrdeset godina Osnovna škola u Novoj Rači kreće u obnovu, jer ozbiljnijih radova na školskoj zgradi od njene gradnje nije bilo. Pred školom je sada ulaganje u poboljšanje energetske učinkovitosti na školskoj zgradi. Obnova je vrijedna 749.051,72 kuna, a sredstva za veći dio investicije osigurana su od strane Europskog fonda za regionalni razvoj te od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će dijelom troškove obnove pokriti i sam osnivač škole Bjelovarsko-bilogorska županija, čulo se na početnoj Konferenciji vezanoj uz obnovu škole.

             Najveća je to investicija u školstvu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ove godine, a realizira se zahvaljujući apliciranju projekta na fondove koji se nude. Kada govorimo o školi u Novoj Rači projektom se planira zamjena vanjske stolarije na zgradama, toplinska izolacija stropa prema tavanu i kosog krova objekta. Cilj će se ostvariti smanjenjem ukupne godišnje potrošnje energije za 172.244 kWh/godišnje, tj. smanjenjem ukupne potrošnje energije za 44,33%. Projektom će rukovoditi projektni tim sastavljen od djelatnika OŠ Nova Rača, djelatnika Regionalne razvojne agencije BBŽ uz pomoć i podršku župana i djelatnika Bjelovarsko-bilogorske županije.

             Izvori financiranja su 30% (227.715,52 HRK) od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, 65% (493.383,62 HRK) od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te 5% (37.952,58 HRK) od strane Bjelovarsko-bilogorske županije koja će pored toga pokriti i sve planirane neprihvatljive troškove projekta (59.874,94 HRK).

           Sve  planirane  aktivnosti  imaju  podršku  Bjelovarsko  –  bilogorske  županije,  uključujući  i financijski  doprinos.  Rezultati  projekta  su  osnovica  za  nove  aktivnosti  za  nastavak  poticanja  razvoja  lokalne sredine i daljnjeg razvoja same škole. Županija kao osnivač škole financira materijalna sredstva kojima se plaćaju i režijski troškovi, a kako će isti po završetku projekta biti znatno smanjeni otvara se prostor za  daljnja  ulaganja  u  školu.

         
          Osnovna škola Nova Rača doživjet će svoju obnovu nakon 40 godina. Prošle godine smo aplicirali na projekt koji se odnosi na energetsku obnovu zgrada na području odgoja i obrazovanja. Godinu dana trajala je procedura da bi konačno taj projekt doživio svoju provedbu. Uz pomoć župana Bajsa uspjeli smo osigurati sredstva iz Europske unije za provedbu ovog projekta i iznos od oko 749 000 kuna prihvatljivih troškova. Od tih 749 000 kuna, 60% se financira od Fonda za zaštitu okoliša, 35% od Europskog fonda za regionalni razvoj, a 5% sufinancira Bjelovarsko-bilogorska županija kao osnivač. Pored toga postoje i neprihvatljivi troškovi koje će isto tako sufinancirati Bjelovarsko-bilogorska županija. Tijekom idućeg tjedna očekuje se i otvaranje ponuda u postupku javne nabave. Cilj nam je da radovi budu završeni do početka školske godine, rekao je na početnoj Konferenciji ravnatelj OŠ Nova Rača Dario Jaušić.

         Bjelovarsko-bilogorska županija okrenula se sredstvima Europske unije i državnog proračuna kako bi riješila pitanje opremanja naših škola. Svake godine imamo tri  do pet projekta koji su veći oko milijun kuna i više. Time želimo riješiti naše škole, kako bi ih doveli na standard kakav zaslužuju. Meni je drago da će ova škola krenuti u temeljitu obnovu i moram naglasiti da je to potrebno. Prije 40 godina ja sam ušao u ovu školu i ona je tada bila moderna i najnovija, ali nakon 40 godina je ipak treba obnoviti. Ovime bi se trebalo riješiti pitanje uštede energije, a time i sredstava. Ta ušteda sredstava se mogu utrošiti negdje drugdje, za unapređenje nastave recimo. Za mene je ovaj projekt zanimljiv jer ćemo ići i ka rješavanju pitanja školskog igrališta. Ja sam uvjeren da će ovo bit napravljeno na vrijeme i u roku. Nadam se da ćemo uskoro opet doći i to u bitno obnovljenu školu i da će se time pružiti dvije osnovne stvari, a to su bolji standard za učenike i nastavnike, te ušteda energije od 40%, naglasio je župan Bajs.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a