• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2014.
Srpanj
11

POLA MILIJUNA KUNA ZA POTPORU UDRUGAMA I PROJEKTIMA UMIROVLJENIKA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Bjelovarsko-bilogorska županija je u okviru prioriteta županijske politike za ovo mandatno razdoblje već u 2013. godini donijela program za unapređenje kvalitete života umirovljenika i starijih osoba.
Programom su utvrđene potrebe i ciljevi udruga umirovljenika i starijih osoba na području Bjelovarsko-bilogorske županije usmjereni na unapređenje kvalitete života.
Naime, značajan porast udjela umirovljenika u ukupnom stanovništvu povećava potrebe za skrbi o njima te o njihovom uključivanju u ukupne društvene događaje o kojima ovisi kvaliteta života tih osoba.
Provođenjem različitih aktivnosti želja nam je ovoj ciljanoj skupini dati aktivnu ulogu u društvu kroz organizirane društvene, kulturne, obrazovne i sportske događaje koja između ostalog povezuju starije i mlađe generacije (poput radionica  i sličnih aktivnosti).
Bjelovarsko-bilogorska županija je provođenje programa i aktivnosti umirovljenika i starijih osoba  usmjerila na tri područja. Prvo područje je socijalna situacija umirovljenika i starijih osoba, drugo zdravstvena skrb, dok se treće odnosi na društveni dio, u okviru kojeg bi se umirovljenicima i starijim osobama omogućili razni stimulativni sadržaji poput natjecanja, druženja i dodatnog obrazovanja.
U 2013. godini Županija je raspisala javni poziv za dostavu projekata/programa udruga umirovljenika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2013. godinu.
Po javnom pozivu pristiglo je 27 projekata/programa udruga, koje je razmatralo Županijsko povjerenstvo, te prijedlog raspodjele uputilo županu na donošenje rješenja.
Sve zainteresirane udruge umirovljenika s područja Bjelovarsko-bilogorske županije imaju pravo prijaviti se na ovaj Javni poziv sa svojim projektom/programom koji će biti uzeti u razmatranje ukoliko udruga udovoljava određenim uvijetima, a to su da je registrirana i da djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske župnanije, da djelatnost udruge nije financirana posebnim propisima ili da nije u cijelosti financirana po posebnim propisima. Zatim, djelovanje udruge mora biti iz područja problematike umirovljeničke populacije, a projekt/ program koji udruga prijavljuje mora biti usmjeren stvarnim potrebama umirovljeničke populacije. Da bi projekt/program bio razmatran udruga mora imati i ljudske i materijalne resurse za provedbu.
Zainteresirane udruge mogu svoje projekte/programe prijaviti na propisanim obrascima ( koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, soba 49, Bjelovarsko-bilogorska županija svakim radnim danom dok traje rok za prijavu ili na Internetskoj stranici www.bbz.hr) uz detaljan opis projekta/programa koje prijavljuju za dodjelu financijske potpore iz sredstava Županijskog proračuna za 2014. godinu.
Prijavom svojih projekata/programa želi se potaknuti aktivnosti  umirovljenika u područjima promicanja zdravlja i prevencija bolesti, briga  i skrb o socijalnim potrebama članova umirovljeničkih udruga, borbe protiv samoće i poboljšanje kvalitete života kroz druženje i edukacija primjerena toj životnoj dobi.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a