• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Prosinac
23

POTPISANI UGOVORI S 43 LOVAČKE UDRUGE O NOVČANIM POTPORAMA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE LOVSTVA NA PODRUČJU BBŽ

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs u Lovačkoj udruzi „Kuna“ Kraljevac potpisao je Ugovore o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije s predstavnicima 43 lovačke udruge. Tako su naše lovačke udruge ostvarile gotovo milijun i tristo tisuća kuna, duplo veći iznos za razliku od godine ranije, čime Bjelovarsko-bilogorska županija želi dati još jači vjetar u leđa našim lovačkim udrugama, a samim time i razvoju lovačkog turizma važne grane turističkog gospodarstva naše županije.

Podsjetimo, Bjelovarsko-bilogorska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije i to za trinaest namjena:

1. Unos pernate divljači - 107.435,15 kuna za 15 udruga
2. Unos zeca - 10.500,00 kuna za 3 udruge
3. Odstrjel lisica - 24.100,00 kuna za 26 udruga
4. Osiguranje lovišta - 656.540,21 kuna za 40 udruga
5. Kavezni uzgoj zeca – 50.000,00 kuna za 1 udrugu
6. Izgradnja lovačkih kuća - 50.059,08 kuna za 2 udruge
7. Legalizacija lovačkih kuća - 14.897,98 kuna za 5 udruga
8. Kupovina zemljišta - 4.800,00 kuna za 1 udrugu
9. Osposobljavanje lovočuvara i ocjenjivača - 8.350,00 kuna za 4 udruge
10. Lovna kinologija - 31.000,00 kuna za 1 udrugu
11. Lovno streljaštvo - 26.500,00 kuna za 1 udrugu
12. Lovnogospodarske osnove - 287.805,00 kuna za 4 udruge
13. Promidžba lovstva – nije bilo prijava

                  Za navedene namjene zaprimljeno je 149, a odobreno 139 prijava i to od svih lovačkih udruga koje su lovozakupnici 43 zajednička lovišta na području naše županije. Udruge su tako ostvarile sredstva u ukupnom iznosu od 1.271.987,42 kuna, što je u odnosu na prošlu godinu, duplo veći iznos. Na taj način  želi se unaprijediti lovstvo kao značajan dio gospodarstva u županiji.                         

Podsjetimo, Bjelovarsko-bilogorska županija bogata je lovištima u sklopu kojih je 43 zajednička lovišta. Za njih je 2014. godine napravljen kompletno novi program unaprjeđenja lovstva dogovoren upravo s lovcima, a tada je uvedeno i šest novih mjera. Ove godine Županija je dala mogućnost zakupa zajedničkih lovišta na period od 10 godina kako bi naše lovačke udruge i dalje gospodarile lovištima. U konačnici stav Bjelovarsko-bilogorske županije i njenog čelnog čovjeka je da domaći ljudi najbolje gospodare s lovištima na svojem području, a ne treba zanemariti ni činjenicu kako su lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije jedna od najljepših i najbogatijih u Republici Hrvatskoj i samim time dokazana podloga za razvoj turizma.  

„Lovačka udruga „Kuna“ Kraljevac posluje samostalno od 1996. godine. Naše lovište je veličine 1.998 hektara i imamo srneću divljač, te visoku i nisku divljač. 2015. godine smo dobili odlikovanje za rad u lovstvu od Saveza i od ove godine po prvi puta gospodarimo s jelenskom divljači. Nama ova sredstva koja ćemo dobiti od Županije znače mnogo jer ćemo s tim novcima ići dalje u lovstvo. Prijavili smo se za subvencije za osiguranje lovišta i izradu desetogodišnje osnove. Zato se zahvaljujem županu i Županiji na odobrenim sredstvima.“, rekao je Zlatko Komljenović, predsjednik udruge „Kuna“.

„Suradnja sa Županijom je iznimno dobra, ne samo po pitanju lovstva, nego bih istaknuo dobru suradnju s županom Bajsom i na drugim razinama, a to je pitanje infrastrukture, cesta, izgradnja nekih nogostupa, društvenih domova, ambulanti, a ponekad i vrtića koji nisu u samom resoru same Županije, i velika pomoć što se tiče škole. Zato čestitke županu na dosadašnjem radu, za ono što je napravio za nas, za naše umirovljenike, udruge i kulturno umjetnička društva, itd. Ovom prilikom posebna pohvala za rad s lovcima.“, istaknuo je načelnik Rovišća Slavko Prišćan.

„Kao što smo konstatirali na našem izvršnom odboru da nema nekih subvencija, pogotovo osiguranja lovišta, mnoga društva bi već bila zatvorena. Hvala županu što je sa svojim suradnicima, a na kraju krajeva i sa Skupštinom, odlučio subvencionirati taj dio s čak 70%. Ove godine smo imali i produljenje ugovora vezanog za daljnji desetogodišnji zakup. Treba izraditi gospodarsku osnovu, treba izraditi taj temeljni akt kojim svako društvo može kroz ostvariti ono što je u prirodi zabilježeno i to nam je Županija također subvencionirala“ izjavio je Miroslav Čačija, predsjednik Lovačkog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije.

„Kada govorimo o 2016. godini, to je bila jedna zanimljiva godina za lovstvo naše županije. Bilo je tu svekolikih peripetija. Rezultat tih svih događanja, peripetija, poništavanja, vraćanja i svega je, što se tiče nas, da su sve lovne udruge koje su imale ugovor s Županijom produljile ugovore za desetogodišnji zakup lovišta. Jedna smo od rijetkih županija gdje s domaćim lovištem gospodare isključivo domaće udruge. Županija je temeljem dogovora s Lovačkim savezom županije promijenila i odluku o potporama lovstvu. Tako smo dogovorili neke potpore koje su jednokratne, povećali smo potporu za subvencioniranje osiguranja na 70%. Ove godine ćemo subvencionirati sa 700.000,00 kuna osiguranje u lovstvu jer znamo da je to najveći teret za ono što lovačka udruga mora platiti. Županija će ukupno za 43 udruge kroz više od 120 ugovora osigurati oko 1,3 milijuna kuna. S obzirom da vi nama uplaćujete oko 600.000,00 kuna u županijski proračun, mi vraćamo vama skoro dva i pol puta više novca. Najvažnije je da naša lovišta koja su među najboljima u Hrvatskoj da takva i ostanu.“, zaključio je župan Bajs.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a