• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2010.
Ožujak
23

Prvi sastanak Savjeta za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije

Članovima novoosnovanog savjetodavnog tijela Bjelovarsko-bilogorske županije, Savjeta za zdravlje, na prvom okupljanju, predstavljena je županijska slika zdravlja i dosadašnji rad Tima za zdravlje.

                Naime, Tim za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije pod vodstvom mr.sc. Ivana Šklebara koji je sada i predsjednik Savjeta za zdravlje, utvrdio je prioritete zdravlja stanovnika županije i aktivnosti koje će prevenirati i smanjiti pojedine bolesti. Upravo se od članova Savjeta očekuje stručna pomoć u provedbi. Riječ je o poboljšanju kardiovaskularnog zdravlja, prevenciji alkoholizma kod mladih, suzbijanju ambrozije, skrbi o starijima, poboljšanju skrbi pacijenata oboljelih od malignih bolesti i sl.
                Savjet se sastoji od sedamnaest članova, a predstavnici su zdravstvenih i socijalnih ustanova, udruga i sindikata, te regionalne i lokalne samouprave. Poslovi i zadaci Savjeta odnose se na pomaganje i evaluiranje zdravstvene zaštite, davanje mišljenja na prijedlog plana zdravstvene zaštite, te predlaganje mjera za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite.

                Više o ulozi savjeta u kreiranju zdravstvene politike, zadaćama i okvirima djelovanja, članovi Savjeta za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije saznali su od dr.sc. Aleksandra Džakule, dr.med. predavač na  Katedri za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a