• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2018.
Studeni
14

“SPONOM” LAKŠE DO RADNOG MJESTA

Bjelovarsko-bilogorska županija trenutno ima ugovorenih europskih projekata u iznosu od 400 milijuna kuna. Jedan od njih je i projekt naziva „Spona“ za koji je održana početna konferencija na kojoj je sudjelovala zamjenica bjelovarsko-bilogorskog župana Bojana Hribljan sa suradnicima.
Početna konferencija europskog projekta „Spona“

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 1.394.258,71 kuna koji je u cijelosti financiran europskim novcem, a čiji je opći cilj povećanje mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina te smanjenje rizika od socijalne isključenosti. Važno je istaknuti i kako se projektom želi unaprijediti znanje i daljnji razvoj vještina koje će omogućiti teže zapošljivim skupinama društva lakši pronalazak posla.

„Izuzetno smo ponosni na ovaj projekt u koji smo uključeni jer vjerujemo da će znatno doprinijeti i drugačijem pogledu na pripadnike romske nacionalne manjine. Naš prvotni cilj je bio da zaposlimo prvenstveno mlade koji su sada stekli srednje stručno obrazovanje, no kroz projekt postoji mogućnost  zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih koji nemaju srednje stručno obrazovanje, ali će steći dodatnu kvalifikaciju i samim time postati traženiji na tržištu rada“, rekla je Slađana Đurđević, u ime Udruge Lovari- Romska kuća.

„Pozdravljamo ovaj projekt Bjelovarsko-bilogorske županije kojim će se poboljšati kvaliteta života osoba u nepovoljnom položaju. Naravno da su u tom sektoru i osobe s invaliditetom koji će participirati u provedbi projekta, ali i u korisničkoj aktivnosti. Bit će tu desetak naših članova koji će koristiti dobrobiti aktivnosti ovoga projekta“, istaknuo je predsjednik Udruge invalida Bjelovar Tomislav Novosel.

Nositelj projekta „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ je Bjelovarsko-bilogorska županija,a provodi se u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Partneri su Udruga invalida Bjelovar, Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva te Udruga Lovari-Romska kuća.

Na projektu „Spona“ zaposlena je jedna osoba, a ciljna skupina je 80 dugotrajno nezaposlenih osoba, od kojih najmanje 5 pripadnika romske nacionalne manjine  te najmanje 20 osoba s invaliditetom. Kroz dvije godine provedbe projekta provodit će se radionice i verificirani programi obrazovanja odraslih. Na radionicama, koje će se odvijati u pet gradova naše županije, sudionicima će biti ponuđene teme poput vještina traženja posla, motivacije i komunikacijskih vještina i to kako bi dugotrajno nezaposleni imali veću motivaciju aktivno tražiti posao te se bolje predstaviti poslodavcima.

Osim toga, polaznicima radionica će biti omogućeni programi obrazovanja odraslih koje će sami birati ovisno o mogućnostima i potrebama tržišta rada. Tako će pomoću stečenog znanja biti konkurentniji na tržištu rada, za zapošljavanje ili samozapošljavanje kako bi se smanjila mogućnost socijalne isključenosti i marginalizacije nezaposlenih.

„Mi smo usmjereni na one ljude koji su dugotrajno nezaposleni, s time da je težište stavljeno na osobe s invaliditetom i pripadnike romske nacionalne manjine. Projekt će trajati 24 mjeseca. U sklopu projekta smo zaposlili jednu osobu,a kroz projekt ćemo polaznike educirati da lakše pronađu posao. Sami će birati svoje edukacije. To je jedan bogat i koristan program gdje će polaznici moći birati ono što odgovara njihovim sklonostima, ali i potrebama tržišta rada“, naglasila je na početnoj konferenciji zamjenica župana Bojana Hribljan.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
Početna konferencija europskog projekta „Spona“
Početna konferencija europskog projekta „Spona“
Početna konferencija europskog projekta „Spona“
Početna konferencija europskog projekta „Spona“
Početna konferencija europskog projekta „Spona“
Početna konferencija europskog projekta „Spona“
Početna konferencija europskog projekta „Spona“
Početna konferencija europskog projekta „Spona“
Početna konferencija europskog projekta „Spona“
Početna konferencija europskog projekta „Spona“
Početna konferencija europskog projekta „Spona“
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a