• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Županijske vijesti

2021.
Veljača
9

SURADNJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE I HRVATSKIH VODA NA IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA „KAPELICA-KANIŠKA IVA“

Bjelovarsko-bilogorska županija i Hrvatske vode zajednički sufinanciraju izradu potrebne dokumentacije za izgradnju sustava navodnjavanja „Kapelica-Kaniška Iva“.

Riječ je o sustavu navodnjavanja koji bi obuhvaćao površinu od 424 hektara, a za koji je do sada sufinancirana izrada Idejnog projekta te ishođena lokacijska dozvola za sam projekt.

Suradnja Bjelovarsko-bilogorske županije i Hrvatskih voda nastavlja se i ove godine i to u vidu sufinanciranja projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja „Kapelica-Kaniška Iva“,  koja između ostalog, obuhvaća i izradu glavnog projekta.

Predviđena sredstva za tu namjenu u ovoj godini iznose 250 tisuća kuna, a Ugovorom o sufinanciranju projektne dokumentacije koji su potpisali bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, predviđeno je da 200 tisuća kuna osiguraju Hrvatske vode, a preostalih 50 tisuća kuna Bjelovarsko-bilogorska županija.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a