• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2019.
Srpanj
2

ZABRANA LOVA SRNE OBIČNE U ZAJEDNIČKOM OTVORENOM LOVIŠTU “IVANOVO SELO- ILOVA”

Povodom zahtjeva Lovačkog društva „Bilogora“ Grubišno Polje za zabranu lova srne obične, bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs donio je Rješenje da se u zajedničkom otvorenom lovištu „Ivanovo Selo- Ilova“, ustanovljenom na području Bjelovarsko-bilogorske županije, zabranjuje lov srne obične radi povećanja matičnog fonda.
Zabrana lova srne obične

Naime, uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je brojno stanje srne obične u lovištu „Ivanovo Selo- Ilova“ u količini od 98 grla, dok je važećom Lovnogospodarskom osnovom propisan matični fond srne obične, odnosno fond nakon lova u količini od 120 grla. Time je utvrđen pad ostvarenog matičnog fonda u odnosu na planirani za 18%.

Kako je navedeno u obrazloženju Lovačkog društva „Bilogora“ Grubišno Polje, tijekom lovne godine 2018./2019. evidentirana su uginuća srne obične u navedenom lovištu uzrokovana pojavom velikog američkog metilja.

Stoga, kako bi se zaštitilo brojno stanje srne obične, bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs donio je Rješenje kojim se zabranjuje lov srne obične tijekom čitave lovne godine 2019./2020. u zajedničkom otvorenom lovištu „Ivanovo Selo- Ilova“.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a