• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Kolovoz
24

ŽUPAN BAJS NAJAVIO OBNOVU SVIH AMBULANTI U SKLOPU DOMA ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Bjelovarsko-bilogorska županija i Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. i 2017. godini kreću u temeljitu obnovu ambulanti u kojima rade liječnici opće prakse, a koji pokrivaju potrebe kako u ruralnim tako i u urbanim sredinama. Naime, jednak standard u zdravstvu je od iznimne važnosti za građane našeg kraja i uz velike projekte u zdravstvu, poput gradnje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, ne treba zanemariti potrebe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje naši pacijenti zapravo ostvaruju prvi kontakt s liječnikom.

Tako će Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem decentraliziranih sredstava preko svog Doma zdravlja staviti u obnovu sve ambulante na svom području za što je u 2016. i 2017. godini osiguran iznos od 1.200.000,00 kuna. Time su se osigurali financijski okviri za radove i obnovu ambulanti koje će tada imati ujednačeni standard, a radovi će se odvijati ovisno o potrebama svake pojedine ambulante. Radovi će tako obuhvatiti izgradnju vezanu uz bolji prolaz objektu, izmjenu stolarije ili neke druge radove ovisno o potrebi.

Nakon što arhitekti naprave prijedlog troškova za radove koji su potrebni i usuglašeni, odmah će se pristupiti raspisivanju natječaja za izvođača radova za svaku pojedinu ambulantu kako bi se što prije krenulo u planirane investicije.

U sklopu obnove ambulanti diljem Bjelovarsko-bilogorske županije predviđa se i suradnja i partnerski odnos s gradovima i općinama prvenstveno u pogledu uređenja okoliša ili boljeg pristupa ordinaciji.

Navedeni radovi ujedno su i priprema za ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu temeljem sredstava Europske unije i natječaja za dobivanje europskih sredstava na koja će aplicirati Bjelovarsko-bilogorska županija kao predlagač. Riječ je o natječaju koji podrazumijeva nabavu dijagnostičko-terapijske i medicinsko-tehničke opreme kako bi ordinacije primarne zdravstvene zaštite uz uređen prostor za rad imale i najsuvremeniju opremu i dijagnostiku.

U konačnici riječ je o trideset i devet objekata u kojima naši građani dobivaju primarnu zdravstvenu zaštitu, a koji bi u naredne dvije godine prema planu trebali biti kompletno uređeni i primjereni zdravstvenom standardu 21. stoljeća.

Mi smo uvijek za zajedničke projekte bili. Jednom suradnjom između Ministarstava, Županije i lokalne samouprave se može doći do kvalitete i određenih projekata koji znače puno za život čovjeka i u malim sredinama kao što je općina Veliki Grđevac. Mislim da je to i najbolji način kako se tom suradnjom može ostvariti određeni projekt kao i ovaj ovdje gdje će se ulagati u ovu našu ambulantu u Velikom Grđevcu. Dogovorili smo da će i Općina Veliki Grđevac odraditi jedan manji dio posla, a ostali Županija kojoj sasvim sigurno znači da usluga za pacijenta bude jednaka u Velikom Grđevcu, Bjelovaru ili pak Zagrebu i ostalim mjestima, naglasio je načelnik općine Veliki Grđevac Marijan Dautanac.

U ovoj i idućoj godini mi ćemo uložiti milijun i dvjesto tisuća kuna u svih naših 39 ambulanti. Kada govorimo o njihovoj obnovi nećemo činiti razliku, dakle obnoviti ćemo one koje su u korištenju koncesionara, ali i one djelatnika samog Doma zdravlja. Razlog tomu je jednostavan – želimo jednaki zdravstveni standard za sve naše stanovnike, bilo u ruralnim bilo u urbanim područjima. Ono što je bitno da taj prvi doticaj s doktorom bude na odgovarajući način. Ne samo s kvalitetom dane usluge u primarnoj zaštiti, već i sadržajem od okoliša do samih ambulanti. Krenuti ćemo sukcesivno, dakle rješavati ćemo ambulantu po ambulantu. Dogovorit ćemo se s našim Domom zdravlja, ali i osobno s našim koncesionarima i liječnicima što je potrebno. Arhitekti će napraviti projekt i odmah nakon toga idu raspisi natječaja za izvođača radova za koje vjerujem da će brzo početi s radovima. U sklopu projekta raditi ćemo i na samim prilazima našim ambulantama. Tu očekujem pomoć naših načelnika i gradonačelnika. Sve ovo zajedno je i jedna priprema za ono što nas očekuje iduće godine, a to su sredstva koja su osigurana u Europskoj uniji za baš našu Bjelovarsko-bilogorsku županiju gdje ćemo imati veće radove na velikima Domovima zdravlja, ali ćemo imati i opremanje naših ambulanti, naglasio je župan Bajs u Velikom Grđevcu.

 

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a