• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2013.
Prosinac
3

ŽUPAN BAJS S TRI DIREKTORA JAVNIH PODUZEĆA

Župan Bajs sa svojim suradnicima u ponedjeljak, 2. prosinca imao je tri radna sastanka, dva u Zagrebu i jedan u Bjelovaru, s direktorima uprava javnih poduzeća Hrvatskih cesta, Hrvatskih šuma i Hrvatskih voda.

U 10 sati u Zagrebu, u prostorijama Hrvatski cesta, župan Damir Bajs, zamjenik župana Neven Ali i ravnatelj Županijske uprave za ceste Damir Grbanović  sastali su se s direktorom Hrvatskih cesta Edom Kosom. Teme radnog sastanka bile su brza cesta Zagreb – Bjelovar, sanacija cesta koje su prekategorizacijom postale županijske i sufinanciranje radova koje su Županijske ceste obavile početkom ove godine.
Župan Bajs u razgovoru je istaknuo da se brza cesta nalazi u Strategiji razvoja Republike Hrvatske, te da nije samo od lokalnog već od državnog značaja. Za brzu cestu Zagreb – Bjelovar postoje važeći Ugovor o građenju, te je do sada u njezinu izgradnju uložen znatan dio sredstava. Na sastanku je istaknuto da su Hrvatske ceste preuzele  nadležnost za izgradnju te ceste od Hrvatskih autocesta, te da je projekt unijet u četverogodišnji Plan Hrvatski cesta. Razgovaralo se o tome na koji način će se projekt nastaviti, a istaknuto je da su Hrvatske ceste upoznate s činjenicom da je riječ o strateški važnom projektu za Republiku Hrvatsku.     
Župan Bajs i ravnatelj ŽUC-a Grbanović upoznali su predsjednika Uprave HC-a Edu Kosa s problemom sanacije prometnice Daruvar Đulovac koja je nedavno  prekategorizirana iz državne u županijsku cestu. Uz tu je prometnicu utvrđeno klizište zbog čega predstavlja sigurnosni problem, tako da je potrebna hitna sanacija. No, procijenjena vrijednost nužnih radova je 20 milijuna kuna, a taj iznos gotovo je jednak godišnjem županijskom proračunu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije. S obzirom da se radi o sigurnosnom pitanju, Hrvatske ceste razmotrit će stanje prometnice u kojem ju je  Županija preuzela u svoju nadležnost.  

 


Također, početkom ove godine Županijske uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije izvela je niz radova u vrijednosti od oko 4 milijuna kuna,  za koje smatra da može potraživati od Hrvatskih cesta. Dogovoreno je da će Hrvatske ceste razmotriti taj zahtjev.


U 13 sati u Bjelovaru, župan Damir Bajs i njegov zamjenik Neven Alić, gradonačelnik Bjelovara Antun Korušec i njegova zamjenica Jasna Višnjević, sastali su se s predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma Ivanom Pavelićem. Župan Bajs i gradonačelnik Korušec s predsjednikom Uprave Pavelićem razgovarali su o poduzetim koracima u vezi sudbine „Česme „d.o.o koje podupiru, te očekuju da će uz Hrvatske šume koje su u vlasništvu te tvrtke, novi vlasnik koji će biti izabran nakon završenog natječaja, započeti novu proizvodnju i tako osigurati ponovno posao za radnike „Česme“.
Ovom prigodom, s predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma Pavelićem, ovom se prilikom, sastao i direktor „Bjelovarskog sajma“ Davorin Posavec, te je dogovoreno da Hrvatske šume budu nazočne na jednom od sajmova u 2014. godini
Župan Damir Bajs s predsjednikom Pavelićom razgovarao je i o situaciji ustanove „Suvenir Arbor“u kojoj započinje predstečajni postupak. Hrvatske šume jedan su od vjerovnika te ustanove u predstečajnom postupku, ali i dobavljač drvne građe bitne za nastavak proizvodnje. U „Suveniru“ su većinski zaposlene osobe s invaliditetom i intencija je, naglasio je župan Damir Bajs, nastavak proizvodnje i zadržavanje radnim mjesta. Stoga se od Hrvatskih šuma očekuje očitovanje na Plan restrukturiranja, te mogućnost da ostanu glavni dobavljači sirovine.

U 15 sati u Zagrebu u Upravi Hrvatskih voda župan Damir Bajs, sa svojim zamjenikom Nevenom Alićem i direktorom „Bjelovarsko-bilogorski voda“ d.o.o. Dragan Lučićem, generalnom direktoru Hrvatskih voda Ivici Plišiću i njegovim suradnicima razložio je zahtjev upućen Hrvatskim vodama, u kojemu je kandidiram niz programa za izgradnju vodoopskrbe. Za sve njih postoje dozvole i spremni su za izvođenje ukoliko ih Hrvatske vode uvrste u redoviti i dopunski plan za 2014. godinu. Župan Bajs je naznačio da zahvaljujući naporima same županije, gradova i općina, u suradnji resornim Ministarstvom, a ponajviše s Hrvatskim vodama, vodoopskrbljenost u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, povećana je sa 17 posto na 53,

 

no to još nije željenih 84 posto pokrivenosti Bjelovarsko-bilogorske županije vodovodnim sustavom. Nakon dugog i konstruktivnog razgovora zaključeno je da će se obaviti dodatni razgovori sa stručnim službama Hrvatskih voda kako bi „Bjelovarsko-bilogorske vode“d.o.o. predočile i uskladile prioritete s Hrvatskim vodama  i u osnovnim, i u dopunskim programima.
Na sastanku u Hrvatskim vodama razgovaralo se o kandidiranju županijskih projekata izgradnje vodoopskrbnog sustava na natječaje EU, u skladu s načelnom politikom Vlade RH koja utvrđuje takvu obvezu radi ravnomjernog razvoja svih dijelova Hrvatske,  dogovoreno je održanje niza sastanaka radi utvrđivanja okvira projekta, te studije izvedivosti i isplativosti, kako bi Hrvatske vode, projekt mogle uputiti prema fondovima EU.
Tema razgovora bila je i izgradnja kanalizacijskog sustava  na području Bjelovarsko-bilogorske županije u koju je uključen samo dio gradova.  Dogovoreno je i da će stručne službe Hrvatskih voda i „Bjelovarsko-bilogorskih voda“ i po tom pitanju zajednički utvrditi prioritete  kako bi se osigurala sredstva za pripremu projektne dokumentacije.


 

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a