• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2012.
Siječanj
11

Župan s predsjednicima Vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina

Župan Miroslav Čačija sa svojim je suradnicima, zamjenikom Sašom Lukićem , tajnicom Županije Lidijom Brkić i predstojnikom Ureda župana Daliborom Jurinom, primio predstavnike vijeća nacionalnih manjina Bjelovarsko – bilogorske županije.

Na prijamu su bili predsjednik Vijeća albanske manjine Martin Gojani, predsjednik Vijeća češke manjine Damir Malina, predsjednik Vijeća mađarske manjine Šandor Tot, predsjednik Vijeća srpske manjine Darko Karanović i predstavnik Roma Stevo Gjurdjević. Razgovarajući o problemima s kojima se pripadnici nacionalnih manjina susreću, svi su zajedno istaknuli da je najveći problem zapošljavanje. Prema riječima župana Miroslav Čačije, Bjelovarsko – bilogorska županija uvijek je vodila računa da u institucijama u kojima je nadležna bude zaposlen određen postotak pripadnika nacionalnih manjina i apsolutno se zalaže za poštivanje takve odredbe. Govorilo se o radu svih vijeća u 2012. godini te o financiranju aktivnosti za što je Županija u proračunu osigurala 370 tisuća kuna.

Vijeća nacionalnih manjina i predstavnik manjina, prema statutu Bjelovarsko – bilogorske županije, tijela su putem kojih pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima. Tako vijeća mogu predlagati tijelima Županije mjere za unapređenje položaja nacionalnih manjina u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, uključujući predlaganje općih akata kojima se uređuju pitanja značajna za nacionalnu manjinu koja ih donose. Vijeća ističu kandidate za dužnosti u tijelima Bjelovarsko – bilogorske županije. Članovi vijeća moraju biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Skupština Bjelovarsko – bilogorske županije, a tiču se položaja nacionalnih manjina. Također, vijeća daju mišljenje i prijedloge na programe lokalnih i regionalnih radijskih i televizijskih postaja na području Županije, a namijenjeni su nacionalnim manjinama.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a