• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Autoprijevoznički obrt vl. Milenko Radošević Skupljanje otpada i oporaba otpada postupkom R5 Predavac, Ulica 29. Rujna bb, k.č.br. 2210, k.o. Predavac

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13), u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada i oporabe otpada postupkom R5, na lokaciji u Predavcu, Ulica 29. Rujna bb, na zk.č.br. 2210, k.o. Predavac, po zahtjevu tvrtke Autoprijevoznički obrt vl. Milenko Radošević, OIB: 66564741720, objavljuje Poziv.

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, za tvrtku Autoprijevoznički obrt vl. Milenko Radošević, OIB: 66564741720, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Autoprijevoznički obrt vl. Milenko Radošević, i to:

- podnositelj zahtjeva – Autoprijevoznički obrt vl. Milenko Radošević, OIB: 66564741720
- vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola: - Milenko Radošević, Ulica Miroslava Krleže 201, 43000 Bjelovar
- jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole – Općina Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće

  Dokumenti za download
Dodano: 23. 05. 2017.
Dodano: 23. 05. 2017.
Dodano: 23. 05. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša