• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Dozvola za gospodarenje otpadom, Piđo metali d.o.o., Žabjak

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije na temelju članka 85. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13.), povodom zahtjeva trgovačkog društva Piđo Metali d.o.o., Žabjak 1A, Rovišće, OIB:35383078298, zastupanoga po osobi ovlaštenoj u skladu sa Zakonom, za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, donosi Dozvolu za gospodarenje otpadom.

Dozvoljava se trgovačkom društvu Piđo Metali d.o.o, Žabjak 1A, Rovišće, OIB: 35383078298 (u daljnjem tekstu: stranka) na lokaciji Žabjak 1A, Rovišće na katastarskoj čestici broj 1013/1, k.o. Žabjak, obavljanje djelatnosti sakupljanja oporabe i druge obrade otpada.

  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša