• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Dozvola za gospodarenje otpadom, PZC d.o.o. Bjelovar

Dozvoljava se trgovačkom društvu PZC d.o.o., Bilogorska 43, Bjelovar, OIB:22512352352, (u daljnjem tekstu stranka) na lokaciji u Bjelovaru, Bilogorska 43, na zk.č.br. 1195/1 (kat. oznaka 1493/1), k.o. Bjelovar obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada i to postupak sakupljanja otpada uključujući tehnološke procese prikupljanja, prihvata i skladištenje otpada te postupak intervntnog sakupljanja otpada.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša