• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Dozvola za gospodarenje otpadom, Zagrebpetrol, Zagreb

Dozvoljava se tvrtki Zagrebpetrol d.o.o., Zagreb, Črnomerec 38, OIB: 04289142934, (u daljnjem tekstu stranka) na lokaciji Podružnice 01 EKO sistemi Grubišno Polje, I. N. Jemeršića 37, na kat. čest. br. 984/2, k.o. Grubišno Polje, obavljanje djelatnosti sakupljanja i interventrnog sakupljanja, pripreme za ponovnu oporabu, pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja te obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja neopasnog otpada.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša