• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Dozvola za gospodarenjem otpadom, RD Metali d.o.o. Bjelovar

Dozvoljava se trgovačkom društvu RD Metali d.o.o. Bjelovar, Zvijerci 17, OIB:72373721651 (u daljnjem tekstu: stranka) na lokaciji zakupljenog poslovnog prostora Velike Sredice 31, Bjelovar, na katastarskoj čestici broj 99/1, k.o. Bjelovar Sredice, obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i druge obrade otpada.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša