• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Gospodarska zgrada - Nadstrešnica za tov teladi, trenč silos, nadstrešnica za bale i strojeve, laguna i plato za stajski gnoj, k.č.br. 1943, k.o. Rašenica OPG Dino Frantal

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu opunomoćenika DAP j.d.o.o., Daruvar, Stjepana Radića 29, OIB: 94673216955, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirani zahvat u prostoru – Nadstrešnica za tov teladi, trenč silos, nadstrešnica za bale i strojeve, laguna i plato za stajski gnoj, k.č.br. 1943, k.o. Rašenica, investitora, OPG Dino Frantal, Daruvar, Ljudevita Posavskog 12, OIB: 00012993394, donosi RJEŠENJE.

Planirani zahvat – Nadstrešnica za tov teladi, trenč silos, nadstrešnica za bale i strojeve, laguna i plato za stajski gnoj, k.č.br. 1943, k.o. Rašenica, prihvatljiv je za područje ekološke mreže. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 26. 02. 2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša