• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Građenje objekta za skladištenje, manipulaciju i sušenje stajskog gnoja_k.č.br. 1952/3, 1957/1, k.o. Gudovac_Stočarstvo Raič, Obrt za uzgoj goveda


KLASA: UP/I-612-07/19-01/35
URBROJ: 2103/1-07-19-4
Bjelovar, 17. prosinca 2019.

  Dokumenti za download
Dodano: 17. 12. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša