• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Građenje zemljane laguna za gnojovku k.č.br. 1150/1, k.o. Siščani “Poljoprivreda“ vl. Josip Vinceković

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu investitora, „Poljoprivreda“ vl. Josip Vinceković, Čazma, Vagovina 107, OIB: 01758889841, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirani zahvat u prostoru – Građenje zemljane lagune za gnojovku, k.č.br. 1150/1, k.o. Siščani, donosi RJEŠENJE.

I. Planirani zahvat – Građenje zemljane lagune za gnojovku, k.č.br. 1150/1, k.o. Siščani, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 10.01.2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša