• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Gradnja gospodarske građevine za uzgoj muznih krava kapaciteta 90 UG, na k.č.br. 213 i 214, k.o. Križ gornji Tijana j.d.o.o.

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu investitora, Tijana j.d.o.o., Zrinski Topolovac, Križ Gornji 5, OIB: 66847644367, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Gradnja gospodarske građevine za uzgoj muznih krava kapaciteta 90 UG, na k.č.br. 213 i 214, k.o. Križ Gornji, donosi, Rješenje.

I. Planirani zahvat – Gradnja gospodarske građevine za uzgoj muznih krava kapaciteta 90 UG, na k.č.br. 213 i 214, k.o. Križ Gornji, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 10.07.2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša