• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Informacija “Izgradnja bioplinskog postrojenja (kapaciteta do 1MW) u gospodarskoj zoni “Laminska” u Štefanju, na dijelu k.č.br. 530/3, k.o. Štefanje”

Planirani zahvat nalazi se u blizini ekološke mreže - područja očuvanja značajna za ptice (POP) "HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu".
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša