• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Informacija o razmatranju uvjeta dozvole u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša postojećeg postrojenja farma GALA d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja iz Bjelovara

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine", br. 80/13, 153/3 i 78/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 16. stavka 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli (,,Narodne novine", br. 84/ 14) ( u daljnjem tekstu: Uredba) daje sljedeću: INFORMACIJU o razmatranju uvjeta dozvole u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša postojećeg postrojenja farma GALA d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja iz Bjelovara.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na ovu informaciju o pokretanju postupka po službenoj dužnosti moze se dostaviti na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: informacija o razmatranju uvjeta dozvole u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša postojećeg postrojenja farma GALA d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja iz Bjelovara, poziv na broj: KLASA:UP/I351-03/17-02/27, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr,  a mogu se dostaviti i na adrese koje objave druga tijela javne vlasti u sklopu objave informacije.

  Dokumenti za download
Dodano: 25. 09. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša