• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja ID 1124d BJ Gudovac – osnovna postaja elektroničke komunikacijske infrastrukture, k.č.br. 138, k.o. Gudovac A1 Hrvatska d.o.o.

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu opunomoćenika, DINATRONIC d.o.o., Vrbovec, Trg P. Zrinskog 10, OIB: 06906683351, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat u prostoru – Izgradnja ID 1124d BJ Gudovac - osnovna postaja elektroničke komunikacijske infrastrukture na k.č.br. 138, k.o. Gudovac, investitora A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB: 29524210204, donosi RJEŠENJE

Planirani zahvat – Izgradnja ID 1124d BJ Gudovac - osnovna postaja elektroničke komunikacijske infrastrukture na k.č.br. 138, k.o. Gudovac, prihvatljiv je za područje ekološke mreže. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 11. 06. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša