• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Javna rasprava Okolišna dozvola Odlagalište otpada “Bukovina” Komunalije d.o.o. Čazma

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je, dana 27. siječnja 2017. godine, Odluku o upućivanju Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada „Bukovina“, Čazma, Ulica Franje Vidovića bb, operatera KOMUNALIJE d.o.o., Čazma, Sv. Andrije 14, OIB:88859295468, na javnu raspravu u trajanju od trideset dana. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

Javni uvid u Stručnu podlogu za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Bukovina (u daljnjem tekstu: Stručna podloga) i tri sažetka Stručne podloge, javnost i zainteresirana javnost može obaviti u Gradu Čazmi, u Upravnom odjelu za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, u uredu pročelnice, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 – 14.00 sati.
Sažetak Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole priređen za javni uvid biti će objavljen na internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije (www.bbz.hr), Grada Čazme (www.cazma.hr) i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr).


Javno izlaganje o Stručnoj podlozi održati će se 10.03.2017. godine u 10.00 sati u gradskoj vijećnici Grada Čazme, Ulica kralja Tomislava 1 A (I. kat). Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici operatera, tvrtke KOMUNALIJE d.o.o. i predstavnici ovlaštenika – izrađivača Stručne podloge, tvrtke EKO-MONITORING d.o.o., Varaždin, Kućanska 15. Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o Stručnoj podlozi na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge na Stručnu podlogu javnost može izjaviti i usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja.

  Dokumenti za download
Preuzmi: , B
Dodano: 18. 01. 2018.
Dodano: 01. 02. 2017.
Dodano: 01. 02. 2017.
Preuzmi: , B
Dodano: 26. 01. 2018.
Preuzmi: , B
Dodano: 26. 01. 2018.
Preuzmi: , B
Dodano: 18. 01. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša