• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Javna rasprava Procjena utjecaja na okoliš Podzemno skladište plina Grubišno Polje s izgradnjom osam novih bušotina Podzemno skladište plina d.o.o.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je, dana 06. travnja 2017. godine, Odluku o upućivanju Studije utjecaja na okoliš podzemnog skladišta plina Grubišno polje s izgradnjom osam novih radnih bušotina, na javnu raspravu u trajanju od trideset dana. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš podzemnog skladišta plina Grubišno Polje s izgradnjom osam novih radnih bušotina, trajati će od 28.04.2017. do 29.05.2017. godine.

Javni uvid u Studije utjecaja na okoliš podzemnog skladišta plina Grubišno polje s izgradnjom osam novih radnih bušotina (u daljnjem tekstu: Studija) i tri sažetka Studije, javnost i zainteresirana javnost može obaviti u Gradu Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1   u gradskoj vijećnici, I kat, soba 31,  svakog radnog dana u vremenu od
08.00 – 15.00 sati. Sažetak Studije priređen za javni uvid biti će objavljen na internetskoj stranici Bjelovarsko- bilogorske županije (www.bbz.hr), Grada Grubišno Polje (www.grubisnopolje.hr) i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr).

Javno izlaganje o Studiji održati će se 24.05.2017. godine u 10.00 sati u gradskoj vijećnici Grada Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1 (I. kat, soba br.31). Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici nositelja zahvata, tvrtke Podzemno skladište plina d.o.o. i predstavnici ovlaštenika – izrađivača Studije, tvrtke ECOINA d.o.o., Zagreb, SR Njemačke 10. Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o Studiji na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici nositelja zahvata i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge na Studiju javnost može izjaviti i usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja.

  Dokumenti za download
Dodano: 14. 04. 2017.
Dodano: 14. 04. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša