• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Javna rasprava Procjena utjecaja na okoliš Povećanja kapaciteta postojećih građevina za intenzivan uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2800 mjesta za tovljenike na k.č.br. 518, k.o. Gudovac Obrt za poljoprivredno-gospodarsku djelatnost Domagoj

Javni uvid u Studiju o utjecaju na okoliš povećanja kapaciteta postojećih građevina za intenzivan uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2800 mjesta za tovljenike na k.č.br. 518, k.o. Gudovac (u daljnjem tekstu: Studija) i tri sažetka Studije, javnost i zainteresirana javnost može obaviti u Gradu Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2, u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, II kat, soba broj 38, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 – 15.00 sati. Sažetak Studije priređen za javni uvid biti će objavljen na internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije (www.bbz.hr), Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr) i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr).

Javno izlaganje o Studiji održati će se 31.07.2017. godine u 10.00 sati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg  Eugena Kvaternika 2 (I. kat). Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici nositelja zahvata - Obrt za poljoprivredno gospodarsku djelatnost Domagoj, i predstavnici ovlaštenika, izrađivača Studije - Hrvatski centar za čistiju proizvodnju iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37. Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o Studiji na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici nositelja zahvata i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge na Studiju javnost može izjaviti i usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja.

  Dokumenti za download
Dodano: 28.06.2017
Dodano: 28.06.2017
   Povratak na Zaštitu okoliša