• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Komunalac d.o.o. Grubišno Polje Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja postupkom S i zbrinjavanja otpada postupkom D1, na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Prdavac“, Grubišno Polje, na k.č.br. 4784/1, k.o. Grubišno Polje

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17, 14/19), u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja postupkom S i zbrinjavanja otpada postupkom D1, na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Prdavac“, Grubišno Polje, na k.č.br. 4784/1, k.o. Grubišno Polje, po zahtjevu trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Grubišno Polje, I.N. Jemeršića 37c, OIB: 71895953297, objavljuje P O Z I V.

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Grubišno Polje, I.N. Jemeršića 37c, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Grubišno Polje, i to:
- podnositelj zahtjeva– Komunalac d.o.o., Grubišno Polje, I.N. Jemeršića 37c,
- vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvole i jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole – Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1.

  Dokumenti za download
Dodano: 19. 07. 2019.
Dodano: 19. 07. 2019.
Dodano: 19. 07. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša