• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Kronospan CRO d.o.o._ Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja otada postupkom S i oporabe otpada postupkom R13, R12 i R3, na lokaciji u Bjelovaru, Slavonska cesta 17, k.č.br. 3667/1, 3686/5, 3686/8, 3686/23 i 3686/24, k.o. Bjelovar


-       Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

-       Elaborat gospodarenja otpadom

-       Obrazac za primjedbe na Elaborat gospodarenja otpadom

  Dokumenti za download
Dodano: 14. 10. 2020.
Dodano: 14. 10. 2020.
Dodano: 14. 10. 2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša