• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata

Eksploatacija tehničko-građevinskog kamena na eksploatacijskom polju -Batinjska Rijeka, Općina Đulovac
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša