• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Plan gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom Bjelovarsko-bilogorske Županije

Pod pojmom zaštite okoliša podrazumijeva se zaštita voda i mora, tla i zraka. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke ikrajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije nanajpovoljniji načn za okoliš kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvoja .
 

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 09. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša