• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

POTVRDA - prethodna ocjena o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 2

Potvrda kojom se potvrđuje da planirani zahvat neće imati značaj utjecaj na navedeno područje ekološke mreže.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša