• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Potvrda prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu-O.G. LETEC d.o.o

Potvrda kojom se potvrđuje da planirani zahvat investitora O.G. LETEC d.o.o. neće imati značaj utjecaj na navedena područja ekološke mreže.
  Dokumenti za download
Dodano: 25. 09. 2012.
   Povratak na Zaštitu okoliša