• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Poziv, Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, Bjelovar, OIB: 27962400486

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, za trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, Bjelovar, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine", br. 94/ 13), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, Bjelovar, i to: podnositelj zahtjeva-Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvole i jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole - Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar.
  Dokumenti za download
Dodano: 24. 09. 2015.
Dodano: 24. 09. 2015.
   Povratak na Zaštitu okoliša