• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Prenamjena, rekonstrukcija i dogradnja postojeće gospodarske (poljoprivredne) zgrade u stambenu zgradu, k.č.br. 916/2, k.o. Mosti Jadranka Lukić

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu B-Projekt d.o.o., Bjelovar, Trojstveni Markovac, Trojstvena ulica 15, OIB: 54648399349, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirani zahvat – Prenamjena, rekonstrukcija i dogradnja postojeće gospodarske (poljoprivredne) zgrade u stambenu zgradu, k.č.br. 916/2, k.o. Mosti, investitora, Jadranka Lukić, Zagreb, Ante Mike Tripala 4, OIB: 07702468153, donosi RJEŠENJE.

Planirani zahvat – Prenamjena, rekonstrukcija i dogradnja postojeće gospodarske (poljoprivredne) zgrade u stambenu zgradu, k.č.br. 916/2, k.o. Mosti, prihvatljiv je za područje ekološke mreže. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 27. 02. 2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša