• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Hercegovac

Odsjek za zaštitu okoliša Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 48. stavka 5., 7. i 8., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu Općine Hercegovac, Moslavačka 147, Hercegovac, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Hercegovac, donosi RJEŠENJE.

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Hercegovac prihvatljiv je za područje ekološke mreže. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 10. 06. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša