• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija i prenamjena gospodarske zgrade u ugostiteljsko turističku zgradu 1 sa stambenom jedinicom i gradnja ugostiteljsko turističke zgrade 2 (kušaonica), gospodarske zgrade 1 (proizvodna zgrada sa smještajnim jedinicama) i gospodarske zgrade 2 (spremište poljoprivrednih strojeva),  k.č.br. 150/2, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 151/1, 151/2, 16/4, 16/5 i 16/7, k.o. Bedenička PG Jasna Ileković

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu investitora, PG Jasna Ileković, Velika Pisanica, Bedenička 7, OIB: 77882543565, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirani zahvat u prostoru – Rekonstrukcija i prenamjena gospodarske zgrade u ugostiteljsko turističku zgradu 1 sa stambenom jedinicom i gradnja ugostiteljsko turističke zgrade 2 (kušaonica), gospodarske zgrade 1 (proizvodna zgrada sa smještajnim jedinicama) i gospodarske zgrade 2 (spremište poljoprivrednih strojeva), k.č.br. 150/2, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 151/1, 151/2, 16/4, 16/5 i 16/7, k.o. Bedenička, donosi RJEŠENJE.

Planirani zahvat – Rekonstrukcija i prenamjena gospodarske zgrade u ugostiteljsko turističku zgradu 1 sa stambenom jedinicom i gradnja ugostiteljsko turističke zgrade 2 (kušaonica), gospodarske zgrade 1 (proizvodna zgrada sa smještajnim jedinicama) i gospodarske zgrade 2 (spremište poljoprivrednih strojeva), k.č.br. 150/2, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 151/1, 151/2, 16/4, 16/5 i 16/7, k.o. Bedenička, prihvatljiv je za područje ekološke mreže. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 27. 02. 2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša