• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

RJEŠENJE - Energostatik d.o.o.

Rješenje da planirani zahvat - izgradnja industrijske građevine za proizvodnju električne energije na šumsku biomasu električne snage 5 MW, neće imati značajan negativan utjecan na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provestu Glavnu ocjenu zahvata.

Energostatik d.o.o. Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1, podnio je 25.11.2013. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu za planirani zahvat - izgradnja industijske građevine za proizvodnju eletrične energije na šumsku biomasu električne snage 5MW.

  Dokumenti za download
Dodano: 21. 03. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša