• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

RJEŠENJE - GRAD GRUBIŠNO POLJE

Rješenje da planirani zahvat - izgradnja infrastrukture u Zoni III malog i srednjeg poduzetništva Grada G. Polje - nema značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebito provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
Dodano: 27. 03. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša