• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

RJEŠENJE - Jabučeta

Rješenje da planirani zahvat - izgradnja TS 10(20)/0,4kV "Jabučeta 3" s NN izlazima i spojnim kabelskim vodovima između TS 10(20)/0,4 kV "Jabučeta 2" - "Jabučeta 3" - "Rakitnica 1" - nema značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebito provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
Dodano: 27. 03. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša