• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rješenje o prihvaćanju prijedloga trgovačkog društva INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. za obnovom postupka u predmetu utvrđivanja eksploatacijskog polja ugljikovodika „Bilogora“

Donosi se odluka o objavi Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-310- 01/15-03/11, URBROJ: 517-13-18-6, od 07. ožujka 2018. godine, o prihvaćanju prijedloga trgovačkog društva INA – Industrija nafte d.d. za obnovom postupka u predmetu utvrđivanja eksploatacijskog polja ugljikovodika „Bilogora“.

Sastavni dio ove Odluke je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o prihvaćanju prijedloga trgovačkog društva INA – Industrija nafte d.d. za obnovom postupka u predmetu utvrđivanja eksploatacijskog polja ugljikovodika „Bilogora“, KLASA: UP/I-310-01/15-03/11, URBROJ: 517-13-18-6 od 07. ožujka 2018. godine.

  Dokumenti za download
Dodano: 19. 03. 2018.
Dodano: 19. 03. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša