• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rješenje “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) - Maslenjača, k.o. Mali Bastaji”

Planirani zahvat "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) - Maslenjača, k.o. Mali Bastaji", prihvatljiv je za područje ekološke mreže i nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša