• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rješenje “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 100034 put prema gradskoj deponiji, k.o. Grubišno Polje”

Planirani zahvat "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 100034 put prema gradskoj deponiji, k.o. Grubišno Polje", prihvatljiv je za područje ekološke mreže i nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša