• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Sadnja 1700 sadnica hibrida stranih vrsta brzorastućeg drveća Paulownia tomentosa x Paulownia fortunei 782/2, 783/1, 785/18 i 817/1, k.o. Zrinska Rafael Matoš

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu investitora, Rafael Matoš, Vukovina, Juraja i Vjekoslava Stančića 41, OIB: 19946656741, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Sadnja 1700 sadnica hibrida stranih vrsta brzorastućeg drveća Paulownia tomentosa x Paulownia fortunei, k.č.br. 782/2, 783/1, 785/18 i 817/1, k.o. Zrinska, donosi, rješenje.

Planirani zahvat – Sadnja 1700 sadnica hibrida stranih vrsta brzorastućeg drveća Paulownia tomentosa x Paulownia fortunei na k.č.br. 782/2, 783/1, 785/18 i 817/1, k.o. Zrinska, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 27. 09. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša