• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Stambena građevina – zamjenska građevina, k.č.br. 2397, 2398, 2400/2, 2420, k.o. Kraljevac_Saša Polanc

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u naselju Kraljevac, na k.č.br. 2397, 2398, 2400/2 i 2420, k.o. Kraljevac.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15), unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) - „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje.

  Dokumenti za download
Dodano: 07. 03. 2017.
Dodano: 08. 03. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša