• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

SUO “Regulacija vodotoka Bijela” - RJEŠENJE

Namjeravani zahvat - "Regulacija vodotoka Bijela" od km 25+573,31 do 28+316,53 s odabranim varijantnim rješenjem

- zadržavanje postojećeg korita uz neophodne korekcije i izgradnju odteretnog kanala nositelja zahvata Hrvatske vode VGO za vodno područje sliva Save, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, a temeljem Studije o utjecaju na okoliš i prirodu koju je izradio Eletktroprojekt d.d. Zagreb, a temeljem Studije o outjecaju na okoliš i prirodu koju je izradio Elektroprojekt d.d. Zagreb - prihvatljiv je za okoliš...

  Dokumenti za download
Dodano: 08. 11. 2012.
Preuzmi: , B
Dodano: 18. 01. 2018.
Preuzmi: , B
Dodano: 02. 09. 2014.
Preuzmi: , B
Dodano: 11. 08. 2014.
Preuzmi: , B
Dodano: 13. 12. 2012.
Preuzmi: , B
Dodano: 13. 12. 2012.
Preuzmi: , B
Dodano: 13. 12. 2012.
   Povratak na Zaštitu okoliša