• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Uvid u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada „Doline“, operatera Komunalac d.o.o., Bjelovar

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike temeljem članka 160. Stavka 1. I članka 166. Stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 16. Stavka 9. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18) u postupku po zahtjevu operatera Komunalac d.o.o. iz Bjelovara, za izmjenom i dopunom rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada „Doline“, KLASA: UP/I 351-03/13-02/11, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-36) od 1. lipnja 2015., donosi ODLUKU S INFORMACIJOM.

Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagalište otpada „Doline“, upućuje se na uvid u trajanju od trideset (30) dana. Za sve vrijeme trajanja objave – u razdoblju od trideset dana – javnosti će na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike biti omogućen uvid u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o okolišnoj dozvoli.

  Dokumenti za download
Dodano: 06. 06. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša