Korisni linkovi
Bjelovarsko-bilogorska županija
BBŽ

Zdravstvo i socijalna skrb Županije

Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge da se sukladno ovom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti beskućnika
Projekti usmjereni prevenciji socijalne isključenosti azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, te njihovih obitelji
Projekti usmjereni prevenciji socijalne isključenosti starijih osoba
Projekti usmjereni podršci posvojiteljima

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a ukupno planirana vrijednost Poziva je 5.500.000,00 kuna.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je od 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu  je 150.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 22. kolovoza 2014.

Detalji i materijali dostupni na linku:  www.mspm.hr