Korisni linkovi
Bjelovarsko-bilogorska županija
BBŽ

Zdravstvo i socijalna skrb Županije

Slika zdravlja i plan za zdravlje BBŽ

Početkom 2002. godine Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" u suradnji s MZSS pokreće partnerski projekt razvoja i jačanja menadžmenta u lokalnoj upravi i samoupravi pod nazivom "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje", a u koje su uključene sve jedinice područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.
 

Slika zdravlja i Plan za zdravlje BBŽ izrađeni su na inicijativu i uz stručnu potporu Hrvatske mreže zdravih županija, u okviru koje su kroz prethodni višegodišnji rad u Motovunskoj ljetnoj školi unapređenja zdravlja, prepoznate najslabije točke županijske zdravstvene politike i prakse i koja je na iste ponudila realno učinkovit odgovor. Ovaj je projekt značajan i po tome što su građani BBŽ participirali ravnopravno sa stručnjacima i političarima u procesima prepoznavanja javnozdravstvenih potreba i problema, određivanja prioriteta, iznalaženja odgovarajućih rješenja i odgovora na prioritete, a očekuje se njihovo daljnje aktivno sudjelovanje i u implementaciji i u realizaciji ovdje opisanih intervencija, te konačnoj evaluaciji provedenih aktivnosti. Cilj Županijskog plana za zdravlje je unapređenje zdravlja građana BBŽ.
Putem anketa pitani su građani o tome što misle da je važno za očuvanje i unapređenje njihova zdravlja. Na temelju objektivnih pokazatelja zdravlja i sa zdravljem povezanih čimbenika Županijski tim za implementaciju Plana za zdravlje izradio je Sliku zdravlja građana BBŽ, a u izboru intervencija rukovodilo se dostupnim podacima te njihovoj učinkovitosti i primjenjivosti u konkretnoj sredini.

Definirani su zdravstveni prioriteti:

1. Kardiovaskularno zdravlje,
2. Ovisnosti,
3. Nedovoljna skrb za starije i nemoćne osobe,
4. Alergije – ambrozija,
5. Palijativna skrb.

Dokumenti za download
Dodano: 02. 07. 2012.
Dodano: 02. 07. 2012.