ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 114 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Članak 2. Roba i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radovi procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, nabavljat će se sukladno internom aktu naručitelja. Članak 3. Sve postupke javne nabave, radova, roba i usluga provodi stručno povjerenstvo imenovano od strane Naručitelja. Članak 4. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku i na internetskim stranicama Općine Sirač. KLASA: 406-01/21-01/1 URBROJ: 2111/04-02-21-13 DATUM: 24.09.2021. NAČELNIK: Igor Supan, mag. oec., v. r. 118. Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), članka 2., 3., 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/2020) i članka 51a. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Načelnik Općine Sirač 30. studenog 2021. godine donosi: VIII. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2021. godinu Članak 1. Sukladno V. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu, donosi se plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu prema opisu i na način kako slijedi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=