ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 81 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK - Centri za socijalnu skrb u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, - Hrvatske vode, - HEP ODS d.o.o. - interventne službe, - Hrvatske šume d.o.o. – UŠP Bjelovar, - Hrvatske ceste d.o.o. Sve navedene snage koristit će se u provođenju mjera kod svih prirodnih nepogoda ovisno o potrebama za istima. 3. PROCJENE OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPREČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADAVANJA STANOVNIŠTVA Pod pojmom procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva podrazumijeva se procjena opreme i drugih sredstava nužnih za sanaciju, djelomično otklanjanje i ublažavanje štete nastale uslijed djelovanja prirodne nepogode. Opremom i sredstvima raspolažu subjekti koji su navedeni kao nositelji mjera za otklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda. Gospodarski subjekti koji raspolažu opremom, za izvođenje potrebnih radnji u slučaju sanacije, u okviru svoje redovne djelatnosti odrađuju preventivne mjere za smanjenje šteta pri nastajanju prirodne nepogode. Jedinica lokalne samouprave na čijem je području nastala nepogoda aktivirati će raspoloživa sredstva i opremu temeljem operativnih snaga civilne zaštite na svojem području, opremu i druga sredstva pravnih osoba iz nadležnosti sukladno vrsti prirodne nepogode, a po potrebi angažirati i druge pravne i fizičke osobe na zaštiti i sprečavanju stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stanovništva. 3.1. MJERE KOJE SE PROVODE NA RAZINI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Bjelovarsko-bilogorska županija će osigurati sredstva u Proračunu za 2022. godinu u svrhu preventivnih mjera, zatim direktnog saniranja štete, te indirektno kroz sustav potpora poljoprivrednoj proizvodnji. Mjera Naziv aktivnosti Iznos (kn) Korisnici Ublažavanje i otklanjanje Saniranje posljedica šteta u 100.000,00 Fizičke osobe posljedica akcidentnim situacijama - oštećenici Direktne mjere Protugradna zaštita 200.000,00 DHMZ Indirektne mjere Potpore poljoprivrednoj proizvodnji 920.000,00 Fizičke i pravne osobe Bjelovarsko-bilogorska županija je donijela Odluku o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine ("Županijski glasnik" broj 1/18), kojom su utvrđene mjere potpore male vrijednosti poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije, korisnici, kriteriji i postupak njihove dodjele u navedenom razdoblju. Prilog 1.: Mjere Bjelovarsko-bilogorske županije koje se primjenjuju u Planu djelovanja na području prirodnih nepogoda u 2022. godini Mjera broj Mjera Korisnici Mjera 2. POTPORA BILJNE I VOĆARSKE PROIZVODNJE 2.1. Nabava i postavljanje plastenika za povrtlarstvo Potpora se dodjeljuje za plasteničko-stakleničku proizvodnju za nabavu i postavljanje novih plastenika i nabavu opreme za plastenike (grijanje, folije). Potpora iznosi 50% od nabavne cijene, maksimalni iznos je 20.000,00 kuna. 2.2. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu Potpora se dodjeljuje za nabavu protugradnih mreža i ostale zaštitne opreme u voćarskoj proizvodnji. Potpora iznosi 50% od nabavne cijene, maksimalni iznos je 20.000,00 kuna. 2.4. Nabava opreme za sustav navodnjavanja na OPG-u Potpora se dodjeljuje za nabavu opreme za sustav navodnjavanja na OPG-u. Potpora iznosi 50% od nabavne cijene, maksimalni iznos je 20.000,00 kuna. F i z i č k e i pravne osobe, upisane u Upi s n i k po l j oprivrednih gospodarstava, a imaju sjedište i

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=