ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 92 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 "Županijski glasnik" službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija Ulica Dr. Ante Starčevića 8 − Glavni i odgovorni urednik: Ivana Legin, dipl. iur., telefon: (043) 278-121 − Pretplata za 2022. godinu iznosi 450,00 kuna − Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar − Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i sporta − Poštarina plaćena u HP Bjelovar. Stranica 59 60 60 60 61 61 61 62 62 Stranica 62 63 63 63 63 65 85 85 88 56. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste opće kirurgije, dva (2) izvršitelja/ ice na neodređeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar 57. Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za podnošenje zahtjeva za izdavanje elektro- energetske suglasnosti, te podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže s HEP-om 58. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Garešnica za utrošak sredstava od doznačenih sredstava za Projekt energetske obnove 59. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Đulovac za produžetak roka građenja izvođaču za energetsku obnovu škole 60. Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za zapošljavanje stručnog suradnika – psihologa 61. Zaključak 62. Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje na nacrt Ugovora o davanju u zakup dijela prostora škole za postavljanje samoposlužnih aparat 63. Zaključak o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog Daruvar za organizaciju nastave 64. Zaključak o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog Daruvar za potpisivanje III. Aneksa Ugovora na energetskoj obnovi Područne škole Donji Sređani 65. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju postupka zapošljavanja u Daruvarskih toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju 66. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog I. izmjena i dopuna Statuta Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar 67. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove za energetsku obnovu PŠ Lasovac 68. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 69. Zaključak o davanju suglasnosti Turističkougostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar na ugovor o najmu školsko-sportske dvorane sa Sportskom zajednicom Grada Bjelovara OPĆINA SIRAČ 1. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Općine Sirač 2. Odluka o pomoći za novorođeno dijete u obitelji u 2022. godini 3. Plan javne nabave Općine Sirač za 2022. godinu 4. Informacija o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=